Takograf

EU forordning 3821/85/EF - kontrolapparatforordningen - fastlægger de tekniske krav og brugerforskrifter, for både den analoge og digitale takograf.

Kontrolapparatforordningen er løbende blevet ændret og tilpasset til den tekniske udvikling, og blev i 2014 erstattet af EU forordning 165/2014/EF - Takografforordningen.

I forbindelse med EU forordning 561/2006/EF - køre- og hviletidsforordningen - blev inført, skal alle nye køretøjer, der er indregistreret efter den 1. maj 2006, og anvendes i forbindelse med :

  • godstransport, og har en samlet totlvægt på mere end 3.500 kilo.
  • personbefordring, og er indrettet til mere end 8 passager.

være udstyret med en EU godkendt digital takograf, og chaufførerne skal anvende førerkort til registrering af sine kørselsaktiviteter.

I køretøjer indregistreret før den 1. maj 2006 er der ikke krav om udksiftning, og den analoge takograf med diagramark kan fortsat anvendes, men skal i tilfælde af defekt udskiftes med en digital takograf.