Nyheder

Nye sanktioner træder i kraft

Den 1. juni 2018 træder de nye regler for sanktioner på køre- og hviletidsområdet i kraft, og sker som led i ændringen af færdselsloven, som Folketinget vedtog i juli 2017.

Samtidigt genoptages sagsbehandlingen af de sager, som Rigsadvokaten i september 2016 satte i bero.

Alle sager om køre- og hviletid sat i bero

Sagsbehandlingen af alle færdselssager om overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne bliver sat i bero med øjeblikkelig virkning fra tirsdag 19. september 2017. Det betyder, at sagerne ikke kommer for retten eller i øvrigt bliver afgjort.

Sagerne bliver sat i bero, indtil en IT-løsning, som skal understøtte de nye bestemmelser på området, er færdigudviklet og implementeret. Løsningen skal udvikles af Rigspolitiet og forventes færdig omkring maj 2018.

Der vil stadig blive rejst sigtelser for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne i den mellemliggende periode. Sagerne vil dog først blive ført og afgjort, når IT-løsningen er klar, og lovændringen er trådt i kraft.

Imens sagerne er sat i bero, vil overtrædelser heller ikke kunne afgøres med et bødeforlæg, oplyser Rigsadvokaten.

Lempede sanktioner køre- og hviletid

Folketinget har med virkning fra den 1-7-2017 vedtaget lovforslag L158 med ændringer til Færdselsloven, blandt andet lempelser af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet, her under :

  • ændring af sanktioner ved afholdelse af utilstrækkelig pause
  • halvering af sanktioner for visse overtrædelser
  • loft over samlet bøde for visse overtrædelser
  • begrænsning ved betinget frakendelse af føreretten til kategori C og D

Opdatering til Windows 10

De nyeste versioner af både Tacho Manager, Driver Point og Driver Card 2 er kombatible med Windows 10.

Tacho Manager Build 3.0.0.368 Hent Opdatering
Driver Point Build 1.3.0.031 Hent Opdatering
Driver Card 2 Build 2.0.1.301 Hent Opdatering

Ny form for virksomhedskontrol

Færdselsstyrelsen anvender en ny form for virksomhedskontrol, som supplement til den traditionelle kontrol, hvor virksomheden anmodes om at indsende materialet til Færselsstyrelsen.

I stedet sendes et varselingsbrev til virksomheden, om Færdselsstyrelsen kommer på kontrolbesøg, og selv kontrollen af data, diagramark og anden dokumentation gennemføres i virksomheden lokaler.

Ny version af DigiConnect

Den nyeste version af DigiConnet afhjælper vise problemmer i forbindelse med Windows 8, og understøtter flere samtidigt tilsluttede enheder, samt konfiguration af DigiPostpro og DigiDL.

DigiFob 2 kan ligeledes bruges sammen med DigiConnect, således installation af DigiFob Companion ikke længere er nødvendig.