Køre- og hviletid

Sanktioner

Overtrædelser der konstateres i fornindelse med enten en vejside- eller virksomhedskontrol sakktioneres med bøder til henholdsvis føreren og virksomheden.


Myndighedskontrollen skal udføreres, som henholdsvis :

  • vejsidekontrol
  • virksomhedskontrol

og skal minimum omfatte :

  • overholdelse af reglerne med hensyn til køretid, pauser og hviletid
  • korrekt anvendelse af diagramark og førerkort, samt betjening af takografen
  • dokumentation og tilladelser ved rute og undtaget kørsel

Kontrollen skal omfatte et bredt og repræsentativt udsnit af førere, køretøjer og virksomheder inden for de transportkategorier, der er omfattet af køre- og hviletidsreglerne.