Køre- og hviletid

Vejsidekontrol

Politiet står for vejsidekontrollen, der kan være en enkeltstående eller samordnet kontrol på et vilkårligt tidspunkt af døgnet, og kan omfatte kontrol af førerens køre- og hviletider i op til 28 dage tilbage.


Myndighedskontrollen skal udføreres, som henholdsvis :

  • vejsidekontrol
  • virksomhedskontrol

og skal minimum omfatte :

  • overholdelse af reglerne med hensyn til køretid, pauser og hviletid
  • korrekt anvendelse af diagramark og førerkort, samt betjening af takografen
  • dokumentation og tilladelser ved rute og undtaget kørsel

Kontrollen skal omfatte et bredt og repræsentativt udsnit af førere, køretøjer og virksomheder inden for de transportkategorier, der er omfattet af køre- og hviletidsreglerne.