Køre- og hviletid

Hvil

Hvil er varigheden af enhver sammenhængende periode, i hvilken føreren hverken må udføre kørsel eller andet arbejde, og frit kan disponere over sin tid.

Køre- og hviletidsreglerne fastsætter krav til føreren afholder hvil, der er overordnet tale om to former for hvil :

  • dagligt hvil
  • ugentligt hvil

Der gælder særlige regler ved to eller flere samtidige fører af køretøjet - se flermandsbetjening.

I forbindelse med kørsel til og fra færge eller tog, kan et regulært dagligt hvil afbrydes 2 gange, og den samlede afbrydelse må højest være på 1 time - se færgereglen.


Regel 5% grænse

Dagligt hvil
Regulært dagligt hvil Mindst 11:00 10:28
Reduceret dagligt hvil - 3x på 1 uge Mindst 9:00 8:34
Delt dagligt hvil Mindst 3:00 og 9:00 3:00 og 8:34
Ugentligt hvil
Regulært ugentligt hvil Mindst 45:00 42:45
Reduceret ugentligt hvil * Mindst 24:00 22:48
* Inden 3 uger skal der kompenseres for de manglende timer ved et reduceret ugentligt hvil i forbindelse med et hvil på mindst 9 timer.

Regulært dagligt hvil

Et regulært dagligt hvil skal være på mindst 11 timer, og føreren skal senest påbegynde hvilet, således det kan være afholdt inden 24 timer efter det forudgående hvil blev afsluttet.

I forbindelse med kørsel til og fra færge eller tog, kan et regulært dagligt hvil kan afbrydes 2 gange, og den samlede afbrydelse må højest være på 1 time - se færgereglen.

Reduceret dagligt hvil

3 gange i løbet af en uge kan et regulært dagligt hvil erstattes af et reduceret dagligt hvil, som skal være på mindst 9 timer, og føreren skal senest påbegynde hvilet, således det kan være afholdt inden 24 timer efter det forudgående hvil blev afsluttet.

Opdelt dagligt hvil

Et regulært dagligt hvil kan erstattes af et opdelt dagligt hvil, der er på mindst 3 og 9 timer - 1. del af hvilet på 3 timer kan frit placeres i kørselsforløbet, og 2. del af hvilet på 9 timer vil afslutte kørselforløbet - føreren skal senest påbegynde 2. del af hvilet, således det kan være afholdt inden 24 timer efter det forudgående hvil blev afsluttet.

Regulært ugentligt hvil

Et regulært ugentligt hvil skal være på mindst 45 timer.

Reduceret ugentligt hvil

Et reduceret ugentligt hvil skal være på mindst 24 timer - det er ikke tilladt at holde et reduceret ugentligt hvil i 2 på hinanden følgende uger.

Et reduceret ugentligt hvil kan holdes i køretøjet, hvis dette er indrettet med en soveplads.

Senest 3 uger efter et reduceret ugentligt hvil, skal der kompenseres for den manglende tid i forhold til regulært ugentligt hvil - Kompensationen skal holdes samlet i sammenhæng med et hvil på mindst 9 timer.

Færgeregelen

I forbindelse med kørsel til og fra færge eller tog, kan et regulært dagligt hvil kan afbrydes 2 gange, og den samlede afbrydelse må højest være på 1 time.

Færgereglen kan ikke benyttes i forbindelse med et reduceret eller et opdelt dagligt hvil, og føreren skal have adgang til en køje eller liggeplads.

Flermandsbetjening

Flermandsbetjening er når der i kørselsforløbet mellem to på hinanden følgende daglige hvil eller mellem et dagligt hvil og et ugentligt hvil er mindst 2 fører i køretøjet.

Ved 2 eller flere samtidige fører skal det daglige hvil være på mindst 9 timer, og Alle fører skal have afholdt deres hvil senest efter et kørselsforløb på højest 30 timer efter afslutningen af det forudgående daglige eller ugentlige hvil.

Kørselsforløb

Perioden fra den 1. aktivitet andet end hvil der registreres af takografen, og frem til næste daglige eller ugentlige hvil er afsluttet.

Et kørselsforløb kan strække sig over flere 24 timers perioder, og køretiden på begge sider af et for kort hvil bliver lagt sammen.

24 timers periode

24 timers perioden regnes fra den 1. aktivitet andet end hvil, der registreres af takografen og løber 24 timer frem.

Hviletid efter en 24 timers periodes afslutning, regnes ikke med ved opmåling af varigheden af et dagligt hvil.