Køre- og hviletid

Pauser

Pause er varigheden af enhver periode, i hvilken en fører hverken må udføre kørsel eller andet arbejde, og som udelukkende benyttes til rekreation.

Efter en samlet køretid på 4 timer og 30 minutter skal føreren hold en pause, som enten kan være en :

  • samlet pause
  • delt pause

Efter en gyldig pause begynder en ny kørselsperiode - også selvom den samlede køretid i den foregående kørselsperiode var mindre end 4 timer og 30 minutter.


Regel Tolerance

Samlet pause Mindst 0:45 Samlet pause
Delt pause Mindst 0:15 og 0:30 over 0:40 *
* ved en samlet pause mellem 0:10 og 0:39 er der formildende omstændigheder, og en samlet pause over 0:40 bortfalder overtrædelsen.

Pauser der er under 0:10 regnes ikke for at være en gyldig pause.

Samlet pause

En samlet pause skal være på mindst 45 minutter.

Delt pause

En opdelt pause skal være på mindst 15 og 30 minutter - 1. del af pausen på 15 minutter kan frit placeres i kørselsperioden, og 2. del af pausen på 30 minutter vil afslutte kørselsperioden.

Kørselsperiode

Fra den 1. kørselsaktivitet efter en pause eller et hvil registreres af takografen, og frem til ny en pause eller hvil påbegyndes.