Køre- og hviletid

Køretid

Køretid er den samlede varighed af de kørselsaktiviteter, der registreres enten automatisk og halvautomatisk af den analoge eller digitale takograf, samt eventuelle manuelle registreringer.

Køre- og hviletidsreglerne fastsætter krav til varigheden af førerens samlede køretid i forbindelse med :

  • kørselsperioden
  • daglig køretid
  • ugentlig køretid

Regel 5% grænse

Dagligt køretid
Køreperiode Højest 4:30 4:43
Regulær daglig køretid Højest 9:00 9:26
Forlænget daglig køretid - 2x på 1 uge Højest 10:00 10:29
Ugentlig køretid
Ugentlig køretid på 1 uge Højest 56:00 58:47
Ugentlig køretid på 2 uger Højest 90:00 94:29

Kørselsperiode

Den samlede køretid i kørselsperioden må højest være 4 timer og 30 minutter inden en pause eller et hvil påbegyndes.

Regulær daglig køretid

Den samlede daglige køretid må højest være på 9 timer.

Forlænget daglig køretid

2 gange på en uge må den samlede daglige køretid forlænges og højest være på 10 timer.

Køretid på 1 uge

Ugentlig køretid er den samlede varighed af alle kørselsaktiviteter, fra mandag kl. 00:00 og frem til søndag kl. 24:00, og den samlede køretid på 1 uger må højest være på 56 timer.

Køretid på 2 uger

Den samlede køretid i 2 på hinanden følgende uger må højest være på 90 timer, og det er ikke tilladt i 2 på hinanden følgende uger, at have en ugentlig køretid på 56 timer.

Kørselsperiode

Fra den 1. kørselsaktivitet efter en pause eller et hvil registreres af takografen, og frem til ny en pause eller hvil påbegyndes.