Køre- og hviletid

Reglerne

Køretid

Regel 5% grænse

Dagligt køretid
Køreperiode Højest 4:30 4:43
Regulær daglig køretid Højest 9:00 9:26
Forlænget daglig køretid - 2x på 1 uge Højest 10:00 10:29
Ugentlig køretid
Ugentlig køretid på 1 uge Højest 56:00 58:47
Ugentlig køretid på 2 uger Højest 90:00 94:29

Pauser

Regel 5% grænse

Samlet pause Mindst 0:45 Særlig regel
Delt pause Mindst 0:15 og 0:30 for pauser
Pauser der er under 0:10 regnes ikke for at være en gyldig pause.

Hvil

Regel 5% grænse

Dagligt hvil
Regulært dagligt hvil Mindst 11:00 10:28
Reduceret dagligt hvil - 3x på 1 uge Mindst 9:00 8:34
Delt dagligt hvil Mindst 3:00 og 9:00 3:00 og 8:34
Ugentligt hvil
Regulært ugentligt hvil Mindst 45:00 42:45
Reduceret ugentligt hvil - 3x på 1 uge Mindst 24:00 22:48
Inden 3 uger skal der kompenseres for de manglende timer ved et reduceret ugentligt hvil i forbindelse med et hvil på mindst 9 timer.

Færgeregelen

Et regulært dagligt hvil kan afbrydes 2 gange i forbindelse med kørsel til og fra færge eller tog - den samlede afbrydelse må højest være på 1 time.

Færgereglen kan ikke benyttes i forbindelse med et reduceret eller et opdelt dagligt hvil, og føreren skal have adgang til en køje eller liggeplads.