Køre- og hviletid

EU forordning 561/2006/EF - køre- og hviletidsforord- ningen - fastlægger krav til chaufførens højest tilladte køretid, samt afholdelse af pauser og hvil.


Køre- og hviletidsforordningen gældende for chauffører, der udfører kørsel med køretøjer, der anvendes i forbindelse med :

  • godstransport, og har en samlet totalvægt på mere end 3.500 kilo..
  • personbefordring, og er indrettet til mere end 8 passager..

og omfatter kørsel i alle EU lande, samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein - ved kørsel uden for disse lande gælder AETR-reglerne.

Køretøjer indregistreret efter den 1. maj 2006 skal være udstyret med en EU godkendt digital fartskriver, og chaufførerne skal anvende førerkort til registrering af sine kørselsaktiviteter.

Køretid

.

Læs mere om ...

Andet arbejde

Enhver aktivitet, der er defineret som arbejdstid i direktiv 2002/15/EF, undtagen kørsel, herunder arbejde udført for den samme eller en anden arbejdsgiver inden for eller uden for transportsektoren.

Arbejdstid

.

Læs mere om ...

Pause og hviltid

Pause

Enhver periode, i hvilken en fører hverken må udføre kørsel eller andet arbejde, og som udelukkende benyttes til rekreation.

Hviltid

Enhver sammenhængende periode, i hvilken føreren frit kan disponere over sin tid.

Læs mere om ...

Rådighedstid

.

Læs mere om ...